برچسب ها - قیمت خودروهای سایپا
قیمت خودروهای سایپا
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۵۵۴۳۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۹

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۵ بهمن ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۵۳۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۵

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۴۸۷۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۶

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۴۱۲۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۰۷

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۹۵۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۲۳

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۸۶۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۱۶

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۹ شهریور ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۷۹۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۰۹

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۶۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۶

همه خودرو‌های شرکت سایپا امروز کاهش قیمت داشتند در این میان وانت زامیاد دیزل با ۱۷ میلیون بیشترین کاهش قیمت را داشت. ساینا S و شاهین نیز ۱۲ میلیون ارزان شدند.
کد خبر: ۱۲۸۶۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۲۶۳۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۸

در روزهای اخیر قیمت تمامی خودرو ها صعودی بوده است و خودرو کوییک نیز در هفته گذشته ۱۶ میلیون افزایش قیمت داشته است، در جدول زیر قیمت روز انواع کوییک را در بازار مشاهده می‌کنید.
کد خبر: ۱۰۹۳۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۰

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۵۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۲

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۶ آبان ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۴۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۶

شاهدات بازار خودرو حاکی از افزایش قیمت ها می باشد و در این میان افزایش قمیت خودروهای پراید و پژو و رانا در بازار مشهود است.
کد خبر: ۱۰۲۲۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۱۵ مهر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۲۰۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۱۵

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۷ مهر ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۱۲۲۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۰۷

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۱۰۰۵۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۹۹۸۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۲۵

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۰ شهریور ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۹۸۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۶/۱۰

قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودرو‌های سایپا امروز جمعه ۲۸ مرداد ۱۴۰۱ را در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها به تومان بوده و روزانه بروزرسانی می‌شود.
کد خبر: ۹۶۳۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۵/۲۸