برچسب ها - فال حافظ
فال حافظ
غزل شماره 71 دیوان حافظ : زاهد ظاهرپرست از حال ما آگاه نیست
کد خبر: ۸۱۷۹۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۸

غزل شماره 126 دیوان حافظ : جان بی جمال جانان میل جهان ندارد
کد خبر: ۸۱۷۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

غزل شماره 343 دیوان حافظ : چل سال بیش رفت که من لاف می‌زنم
کد خبر: ۸۱۲۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۰۴

غزل شماره 422 دیوان حافظ : ای که با سلسله زلف دراز آمده‌ای
کد خبر: ۷۶۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۶

غزل شماره 81 دیوان حافظ : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
کد خبر: ۷۶۸۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

غزل شماره 45 دیوان حافظ : در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
کد خبر: ۷۶۸۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۷

غزل شماره 17 دیوان حافظ : سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
کد خبر: ۷۶۷۹۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴

غزل شماره 331 دیوان حافظ : به تیغم گر کشد دستش نگیرم
کد خبر: ۷۶۷۹۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۲

غزل شماره 391 دیوان حافظ : خوشتر از فکر می و جام چه خواهد بودن
کد خبر: ۷۶۷۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۲

غزل شماره 96 دیوان حافظ : درد ما را نیست درمان الغیاث
کد خبر: ۷۶۷۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۴

غزل شماره 81 دیوان حافظ : صبحدم مرغ چمن با گل نوخاسته گفت
کد خبر: ۷۶۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۹

غزل شماره 461 دیوان حافظ : کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی
کد خبر: ۷۶۷۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۵

غزل شماره 398 دیوان حافظ : ای نور چشم من سخنی هست گوش کن
کد خبر: ۷۶۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۰

غزل شماره 113 دیوان حافظ : بنفشه دوش به گل گفت و خوش نشانی داد
کد خبر: ۷۶۷۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۴

غزل شماره 35 دیوان حافظ : برو به کار خود ای واعظ این چه فریادست
کد خبر: ۷۶۷۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۶

غزل شماره 21 دیوان حافظ : دل و دینم شد و دلبر به ملامت برخاست
کد خبر: ۷۶۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۱

غزل شماره 32 دیوان حافظ : خدا چو صورت ابروی دلگشای تو بست
کد خبر: ۷۶۷۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۱۷

غزل شماره 89 دیوان حافظ : یا رب سببی ساز که یارم به سلامت
کد خبر: ۷۶۶۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰

غزل شماره 217 دیوان حافظ : مسلمانان مرا وقتی دلی بود
کد خبر: ۷۶۶۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۱

غزل شماره 474 دیوان حافظ : هواخواه توام جانا و می‌دانم که می‌دانی
کد خبر: ۷۶۶۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۲