چرا بیشترین حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؟ | یکتاپرس
مدیرکل بازرسی کار وزارت کار گفت: نصب بالابر بدون مهار ایمنی در کارگاههای ساختمانی یکی از علل مهم حوادث ناشی از کار است .
کد خبر: ۱۱۲۱۷۳
۱۰:۰۰ - ۱۶ دی ۱۴۰۱

چرا بیشترین حوادث کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد؟

به گزارش گروه اقتصادی یکتا ، یکی از علل حوادث ناشی از کار بیشتر مرتبط به کارگاه های ساختمانی است. براساس گزارش ها بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی رخ می‌دهد که این امر اهمیت رعایت نکات ایمنی به منظور کاهش آمار حوادث ساختمانی را نشان می دهد.

مطابق بند 8ماده 2قانون تأمین اجتماعی"حادثه" اتفاقی پیش‌بینی نشده است که تحت تأثیر عامل یا عوامل خارجی در اثر اتفاقی ناگهانی رخ داده و موجب بروز صدماتی بر جسم یا روان بیمه شده می‌شود.

در ماده 60 قانون تأمین اجتماعی نیز حوادث ناشی از کار به حوادثی گفته می‌شود که در حین انجام وظیفه و مواقعی اتفاق بیفتد که بیمه شده در کارگاه یا ساختمان و محوطه آن مشغول انجام کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه، ماموریتی را برعهده گیرد.

گزارشها حاکی از آن است که بیش‌ترین اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت ساختمانی است به نحوی که 40درصد حوادث کار در کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد.

احمدرضا پرنده, مدیرکل بازرسی کار وزارت کارنصب بالابر بدون مهار ایمنی در کارگاه های ساختمانی را یکی از علل مهم حوادث ناشی از کار دانست.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار مهمترین علل حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی را اینگونه برشمرد: عدم مهار و ایمنی در نصب بالابر در کارگاههای ساختمانی،عدم حفاظ چاله های آسانسور،عدم حفاظ پرتگاهها وراه پله ها، استفاده از داربست غیرایمن, عدم جایگاه کار ایمن ومطمن کار در ارتفاع, سقوط مصالح و قطعات از طبقات بالا به پایین و برخورد با کارگران، عدم تجهیز و استفاده از وسایل ایمنی کار در ارتفاع ،عدم وجود راه پله ومسیر تردد مناسب در کارگاههای ساختمانی، برق گرفتگی ناشی از سیستم برق غیر ایمن دستگاه بالابرو قرار گرفتن در مدار برق در زمان حمل وانتقال میلگردها به طبقات ساختمان است. به همین دلایل بیشترین حوادث منجر به فوت وآسیب های جدی در کارگاههای ساختمانی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عدم مهار و ایمنی در نصب بالابر در کارگاههای ساختمانی مهمترین مشکل است گفت:در مواردی مشاهده میشود برای مهار بالابر به غلط از طناب برای مهار بالابر استفاده شده، یاقراردادن تعدادی گونی شن،یا تعدادی بلوک سیمانی روی پایه بالابر استفاده شده که باعث سقوط بالابر و حوادثی را بدنبال داشته است.لازم است بالابر به روش مطمن با سیمهای مفتولی محکم و یا سیم بکسل متناسب به جای مطمن ساختمان از چند نقطه مهار شود و مرتب محل اتصال سیم مهار به پشت بام ساختمان و پایه فلزی بالای بالابر چگاب و بازدید شود زیرا به علت حمل مصالح با بالابر و فشارهای وارد احتمال شل شدن یا باز شدن مهار از بالابر وجود دارد.

وی ادامه داد: در کارگاه ها هرگز از فرغون برای انتقال مصالح با بالابر استفاده نشود زیرا در هنگام انتقال مصالح با فرغون دسته های آن زیر سقف طبقات گیر کرده و ازطرفی کارگری که کلید فرمان بالابر در دست دارد مدام دستگاه را روش تا مصالح به بالا بیاید ولی چون دست های فرغون زیر سقف گیر کرده باعث سقوط بالابر و کارگران نزدیک بالابر به پایین و حوادث وحشتناکی ایجاد میشود،باید برای انتقال مصالح از باکت مخصوص استفاده شود که فاقد دسته میباشد.

مدیرکل بازرسی کار موارد ذکر شده از صاحبان کار، پیمانکاران و سرپرستان کارگاه ها خواست با رعایت ایمنی در کارگاههای ساختمانی از جان کارگران محافظت کنند.
وی افزود:مهندسین ناظر ساختمانی نیز بدقت موارد ایمنی را بررسی و درصورت غیر ایمن بودن کارگاه موارد را به کارفرمایان بصورت حضوری تشریح و مکتوب ابلاغ و جهت ایمن سازی محیط کارگاهی اقدامات لازم را انجام دهند.

پرنده اظهار داشت: برای حفاظت جان کارگران باید شرایط محیط کار ایمن فراهم شود و کارفرمایان وپیمانکاران مکلفند توجه ویژه نمایند

وی ضمن اشاره به مسئولیت قانونی و شرعی وانسانی کارفرمایان و پیمانکاران گفت: پرداخت خسارت مالی هرگز جبران ،نبود یک انسان، یک سرپرست خانواده را نخواهد داشت لذا ضروری است با ایجاد شرایط ایمن مراقبت سلامت کارگران باشند.

وی در ادامه همچنین از کارگران و سرپرستان کارگاه خواست بارعایت ایمنی کار از وقوع حادثه جلوگیری و از جان خود مراقبت کنند.
انتهای پیام/

گزارشها حاکی از آن است که بیش‌ترین اعداد و ارقام حوادث ناشی از کار مربوط به فعالیت ساختمانی است به نحوی که 40درصد حوادث کار در کشور در بین کارگران ساختمانی رخ می‌دهد.

احمدرضا پرنده, مدیرکل بازرسی کار وزارت کارنصب بالابر بدون مهار ایمنی در کارگاه های ساختمانی را یکی از علل مهم حوادث ناشی از کار دانست.

مدیرکل بازرسی کار وزارت کار مهمترین علل حوادث ناشی از کار در کارگاههای ساختمانی را اینگونه برشمرد: عدم مهار و ایمنی در نصب بالابر در کارگاههای ساختمانی،عدم حفاظ چاله های آسانسور،عدم حفاظ پرتگاهها وراه پله ها، استفاده از داربست غیرایمن, عدم جایگاه کار ایمن ومطمن کار در ارتفاع, سقوط مصالح و قطعات از طبقات بالا به پایین و برخورد با کارگران، عدم تجهیز و استفاده از وسایل ایمنی کار در ارتفاع ،عدم وجود راه پله ومسیر تردد مناسب در کارگاههای ساختمانی، برق گرفتگی ناشی از سیستم برق غیر ایمن دستگاه بالابرو قرار گرفتن در مدار برق در زمان حمل وانتقال میلگردها به طبقات ساختمان است. به همین دلایل بیشترین حوادث منجر به فوت وآسیب های جدی در کارگاههای ساختمانی است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه عدم مهار و ایمنی در نصب بالابر در کارگاههای ساختمانی مهمترین مشکل است گفت:در مواردی مشاهده میشود برای مهار بالابر به غلط از طناب برای مهار بالابر استفاده شده، یاقراردادن تعدادی گونی شن،یا تعدادی بلوک سیمانی روی پایه بالابر استفاده شده که باعث سقوط بالابر و حوادثی را بدنبال داشته است.لازم است بالابر به روش مطمن با سیمهای مفتولی محکم و یا سیم بکسل متناسب به جای مطمن ساختمان از چند نقطه مهار شود و مرتب محل اتصال سیم مهار به پشت بام ساختمان و پایه فلزی بالای بالابر چگاب و بازدید شود زیرا به علت حمل مصالح با بالابر و فشارهای وارد احتمال شل شدن یا باز شدن مهار از بالابر وجود دارد.

وی ادامه داد: در کارگاه ها هرگز از فرغون برای انتقال مصالح با بالابر استفاده نشود زیرا در هنگام انتقال مصالح با فرغون دسته های آن زیر سقف طبقات گیر کرده و ازطرفی کارگری که کلید فرمان بالابر در دست دارد مدام دستگاه را روش تا مصالح به بالا بیاید ولی چون دست های فرغون زیر سقف گیر کرده باعث سقوط بالابر و کارگران نزدیک بالابر به پایین و حوادث وحشتناکی ایجاد میشود،باید برای انتقال مصالح از باکت مخصوص استفاده شود که فاقد دسته میباشد.

مدیرکل بازرسی کار موارد ذکر شده از صاحبان کار، پیمانکاران و سرپرستان کارگاه ها خواست با رعایت ایمنی در کارگاههای ساختمانی از جان کارگران محافظت کنند.
وی افزود:مهندسین ناظر ساختمانی نیز بدقت موارد ایمنی را بررسی و درصورت غیر ایمن بودن کارگاه موارد را به کارفرمایان بصورت حضوری تشریح و مکتوب ابلاغ و جهت ایمن سازی محیط کارگاهی اقدامات لازم را انجام دهند.

پرنده اظهار داشت: برای حفاظت جان کارگران باید شرایط محیط کار ایمن فراهم شود و کارفرمایان وپیمانکاران مکلفند توجه ویژه نمایند

وی ضمن اشاره به مسئولیت قانونی و شرعی وانسانی کارفرمایان و پیمانکاران گفت: پرداخت خسارت مالی هرگز جبران ،نبود یک انسان، یک سرپرست خانواده را نخواهد داشت لذا ضروری است با ایجاد شرایط ایمن مراقبت سلامت کارگران باشند.

وی در ادامه همچنین از کارگران و سرپرستان کارگاه خواست بارعایت ایمنی کار از وقوع حادثه جلوگیری و از جان خود مراقبت کنند.
انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری تسنیم

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: