تجارت خارجی کشور از دولت هفتم تا دوازدهم | یکتاپرس
تجارت خارجی کشورمان از سال 76تا پایان سال 99 دو میلیارد و 249میلیون و 365هزار تن کالا، به ارزش یکهزار و 714میلیارد و 933میلیون دلار بوده است که در این میان سهم واردات به ارزش 947میلیارد و 414میلیون دلار بوده است.
کد خبر: ۳۶۹۳۸
۲۱:۳۰ - ۲۰ خرداد ۱۴۰۰

تجارت خارجی ایران از دولت هفتم تا دوازدهم

به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک اظهار داشت: توجه به تجارت خارجی، به ویژه صادرات غیر نفتی در سال های پس از جنگ تحمیلی آغاز شد و به فراخور باور دولتمردان، توانمندی تولیدکنندگان و پیگیری تجار در بازارهای بین الملل و کشش بازار در کشورهای مختلف تغییرات محسوسی ایجاد شد. البته آمارها موید آن است که هرگاه نفت از لحاظ حجم و ارزش فروش بیشتری داشته توجه به تجارت غیر نفتی را هم تحت تاثیر قرار داده است .

وی افزود: در چهار سال دولت هفتم، کل تجارت خارجی کشورمان 141 میلیون و 408هزار تن به ارزش 69 میلیارد و 77میلیون دلار بوده است که سهم واردات 86 میلیون و 408 هزار تن به ارزش 56 میلیارد و 67 میلیون دلار و سهم صادرات غیر نفتی 55 میلیون تن به ارزش 13 میلیارد و 10 میلیون دلار بوده است.

لطیفی در توضیح این دوره چهار ساله گفت: سال 76، 8.6میلیون تن کالا به ارزش دو میلیارد و 873 میلیون دلار صادر شد که این میزان کمترین حجم و ارزش صادرات غیرنفتی در 24 سال گذشته بوده است، واردات در این سال 21.8 میلیون تن به ارزش 14.2 میلیارد دلار بوده است. در سال 77 هم 14.4 میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و 13 میلیون تن صادر شد و 16.3 میلیون تن کالا به ارزش 14.3 میلیارد دلار واردات صورت گرفته که از لحاظ حجم واردات کمترین میزان در 24 سال گذشته بوده است. در سال 78 نیز 17.5 میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش سه میلیارد و 360 میلیون دلار صادر شده و 21 میلیون و 548 هزار تن کالا به ارزش 12.7 میلیارد دلار وارد شده است که از لحاظ ارزش کالای وارداتی این رقم کمترین میزان واردات در 24 سال گذشته بوده است. در سال 79، 14.2 میلیون تن کالا به ارزش سه میلیارد و 762 میلیون دلار صادر شده و 26.7 میلیون تن به ارزش 14 میلیارد و 865 میلیون دلار نیز وارد شده است.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت هشتم بیان داشت: از سال 80 تا 83 و در زمان دولت هشتم تجارت خارجی اندکی رشد را تجربه کرد و 182 میلیون تن کالا به ارزش 124 میلیارد دلار، وارد یا صادر شد که سهم صادرات 63.1 میلیون تن به ارزش 21 میلیارد و 651 میلیون دلار بود و 119 میلیون تن به ارزش 102 میلیارد و 381 میلیون دلار، سهم واردات در این دوره چهار ساله بود.

وی افزود: در سال های 80 تا 83 به ترتیب ،16.2 و13.3 و15.4 و 18 میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش های چهار میلیارد و 224، چهار میلیارد و 608، پنج میلیارد و 972 و 6 میلیارد و 847 میلیون دلار صادر شد و به ترتیب 27.4 و 26.9 و30.1 و 34.4 میلیون تن به ارزش های 18 میلیارد و 119 میلیون، 22 میلیارد و 275 میلیون، 26 میلیارد و 598 میلیون و 35 میلیارد و 388 میلیون دلار وارد کشور شد.

لطیفی در خصوص تجارت خارجی دولت نهم گفت: کارنامه تجارت خارجی دولت نهم 439.2 میلیون تن کالا به ارزش 368 میلیارد و 636 میلیون دلار بود که سهم صادرات غیر نفتی 118میلیون تن به ارزش 133 میلیارد و 751 میلیون دلار و سهم واردات 164.8 میلیون تن به ارزش 185 میلیارد و 450 میلیون دلار بوده است که هم در صادرات و هم در واردات رشد محسوسی را کشور تجربه کرده است.

سخنگوی گمرک توضیح داد: در بین سال های 84 تا 87 به ترتیب 25 میلیون، 27.7 میلیون، 32.1میلیون و 33.2 میلیون تن کالای غیر نفتی به ارزش 10 میلیارد و 474 میلیون، 12 میلیارد و 997 میلیون، 15 میلیارد و 312 میلیون و 18 میلیارد و 333 میلیون دلار صادر شد و 35.4 میلیون، 43.5 میلیون،41.7 میلیون و 44.1 میلیون تن کالا به ارزشهای 39 میلیارد و 247 میلیون، 41 میلیارد و 722 میلیون،48 میلیارد و 439میلیون و 56 میلیارد و 42 میلیون دلار وارد کشور شد.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک در خصوص تجارت خارجی دولت دهم گفت: در دولت دهم و از سال 88 تا پایان 91، 439 میلیون و 221 هزار تن کالا به ارزش 368 میلیارد و 636 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها معامله شد که 264 میلیون و 221هزار تن به ارزش 133میلیارد و 751nمیلیون دلار صادرات کالاهای غیر نفتی ایران و 175 میلیون تن کالا به ارزش 234 میلیارد و 885 میلیون دلار از کشورهای دیگر به ایران صادر شد.

لطیفی توضیح داد: در این دوره به ترتیب از سال های 88 تا ابتدای سال92 ،47.5 میلیون، 60.2 میلیون، 77.8 میلیون و 78.7 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزش های 21.9 میلیارد، 26.5میلیارد، 44میلیارد و 41.3 میلیارد دلار به سایر کشورها صادر شد و 51.9 میلیون (بالاترین میزان وزنی واردات در 24سال گذشته)، 45.3میلیون، 38.3 میلیون و 39.4 میلیون تن به ارزش های 55میلیارد و 287 میلیون، 64میلیارد و 450 میلیون (بالاترین میزان ارزشی واردات در 24سال گذشته)، 61.8میلیارد و 53 میلیارد و 348 میلیون دلار، کالا از سایر کشورها خریداری شد.

سخنگوی گمرک در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت یازدهم اظهار داشت: از سال 92 تا پایان سال 95، 563 میلیون و 751 هزار تن کالا به ارزش 367 میلیارد و 839 میلیون دلار بین ایران و سایر کشورها داد و ستد شد که 418.5 میلیون تن به ارزش 179 میلیارد و 338 میلیون دلار آن را صادرات و 145 میلیون و 251 هزار تن به ارزش 188 میلیارد و 501 میلیون دلار آن واردات بوده است.

لطیفی توضیح داد: از سال 92 تا 95 به ترتیب 93.8 میلیون، 100.7 میلیون، 93.9 میلیون و 130 میلیون تن کالای غیرنفتی به ارزشهای 41 میلیارد و 848 میلیون، پنجاه میلیارد و 561 میلیون دلار (بالاترین میزان ارزش صادرات غیر نفتی در کشور) از کشورمان صادر شد و 33.6 میلیون، 43 میلیون، 35.1 میلیون و 33.4 میلیون تن کالا به ارزشهای 49 میلیارد و 709 میلیون، 53 میلیارد و 569 میلیون، 41 میلیارد و 539 میلیون و 43 میلیارد و 684 میلیون دلار نیز واردات داشتیم.

وی در خصوص کارنامه تجارت خارجی دولت دوازدهم گفت: از ابتدای سال 96 تا اول سال 1400 بیش از 640 میلیون تن کالا به ارزش 347میلیارد و 782میلیون دلار تبادل شد که سهم صادرات 500میلیون تن به ارزش 167 میلیارد و 652 میلیون دلار و سهم واردات 140 میلیون تن کالا به ارزش 180 میلیارد و 130میلیون تن بوده است.

لطیفی توضیح داد: 132.9 میلیون تن کالا به ارزش 46 میلیارد و 982 میلیون دلار در سال 96، 118 میلیون تن به ارزش 44 میلیارد و 670 میلیون دلار در سال 97 و 135 میلیون تن (بالاترین میزان حجمی صادرات در کشور) کالا به ارزش 41میلیارد دلار در سال 98 و 113.7میلیون تن کالا به ارزش 35میلیارد دلار کالای غیر نفتی در سال 1399 صادر شده است و 38میلیون و 856هزار تن به ارزش 54میلیارد و 459میلیون دلار در سال 96، 32میلیون و 356هزار تن به ارزش 43میلیارد و 169میلیون دلار در سال 97، 35میلیون تن به ارزش 43.7 میلیارد دلار در سال 98 و 33.7میلیون تن کالا به ارزش 38.9میلیارد دلار در سال 1399 به کشور وارد شده است.

سخنگوی گمرک گفت: در 24 سال گذشته به دلیل وابستگی به فروش نفت و شرایط سیاسی و بین المللی کشور تراز تجاری کشور به غیر از سال 97 که مثبت یک و نیم میلیارد و سال 94 که مثبت 890 میلیون دلار بوده است منفی بوده است. (در سال به منفی بیش از 30میلیارد دلار رسیده است)

وی در خصوص ارزش کالاهای وارداتی و صادراتی در سال های گذشته گفت: در سالهای اخیر هر کیلو کالای صادراتی به طور متوسط 30 تا 38 سنت بوده و بالاترین میزان نیز مربوط به سال 90 با 56 سنت بوده است در موضوع کالاهای وارداتی نیز درسال های اخیر هر کیلو یک دلار و 25 سنت بوده که بالاترین ارزش متوسط واردات در کیلو در 24 سال گذشته نیز به سال 90 با یک دلار و 61 سنت بر می گردد. پایین ترین میزان ارزش صادرات نیز به سال 78 با 19 سنت برای هر کیلوگرم و برای واردات نیز پایین ترین میزان ارزش به ازای هر کیلو با 55 سنت به سال 79 برمی گردد.

لطیفی یاد آور شد: از سال 76 تا کنون روند تجارت خارجی کشور رشد چشم گیری پیدا کرده است و با توجه بیشتر به ظرفیت های داخلی و تولید کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و تمرکز بر صادرات کالاهای غیرنفتی با منطقه و کشورهای دنیا می توان صادرات کشور را سالانه 100 میلیارد دلار هدف گذاری کرد که این رقم فقط 10 درصد واردات کشورهای همسایه ما از دنیا است.

وی افزود: از سال 93 صادرات میعانات گازی به آمار تجارت غیر نفتی کشور افزوده شده است که این نکته برای علاقمندان به حوزه تجارت، برای تحلیل هرچه بهتر این حوزه ضروری به شمار می آید.

انتهای پیام/

برچسب ها: تجارت خارجی

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: