مبلغ انتقال سردار آزمون به لیون لو رفت

بنا بر اعلام رسانه ها لیون برای انتقال بازیکن ایرانی قرارداد 4 ساله تنظیم خواهد کرد.