تجمع اعتراضی مردم شهرکرد به طرح‌های انتقال آب+ عکس

تجمع اعتراضی مردم شهرکرد به طرح‌های انتقال آب+ عکس

هم اکنون تردد در خیابان محل تجمع به طور عادی برقرار است.