برچسب ها - تاریخ و تمدن
تاریخ و تمدن
عمارت تاریخی کاخ هشت بهشت نمونه‌ای از کاخ های محل سکونت آخرین سلاطین دوره صفوی است
کد خبر: ۹۴۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۲

تقویم مایا یکی از تقویم و گاهشماری‌های رایج در میان اقوام آمریکای مرکزی و جنوبی یعنی مایاها بود. مایاها سه نوع تقویم را بیشتر استفاده می‌کردند که شامل سالنامهای مقدس۲۶۰روزه، هاآب یا سال مبهم ۳۶۵روزه و تقویم کامل ۵۲ ساله است.
کد خبر: ۹۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۱/۰۱