برچسب ها - صفحه شعر یکتاپرس
صفحه شعر یکتاپرس
باشعرهایی از: علیرضا طبایی/ غزل تاجبخش/کورس احمدی/ علی آبان/ شیما شاهسواران احمدی/ مهشید کاوه
کد خبر: ۱۲۷۰۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: صمد تیمور لو/ شهاب لواسانی/ محمد شیرین زاده/ مرضیه رشیدپور( کیمیا)/ نفس موسوی/ سپیده اسدی فریسار
کد خبر: ۱۲۵۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۸

صفحه شعر یکتا پرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از : علیرضا بهرامی/ امید بیگدلی/ نیما معماریان/ هاجر جعفر زاده /سارا محمدی و فاطمه جعفری
کد خبر: ۱۲۴۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۰۸

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: رضا کاظمی/ امیر یزدانی نژاد/ نادر کله جاهی/ فرنگیس حقیقی/ زینب رضایی/ منیره سادات ساداتی
کد خبر: ۱۲۲۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

با شعرهایی از: بهزاد خداویسی/ رضا ثروتی/ یاسین نمکچیان/ فریده نصوحی/آرزو نوری/ آزاده سرلک
کد خبر: ۱۲۱۰۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۱۰

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: فرزین پارسی کیا/ مصطفی خزایی/ حمیدرضا امیر افضلی/ روشنک آرامش/ برتا نبی ئیان/ فرزانه کارگر زاده/ ساحل خدمتگزار/ محمد مبشری.
کد خبر: ۱۲۰۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۳

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: علی جهانگیری/ امید بیگدلی/ سریا داودی حموله/ رویا روزبهانی/شهره عابد/ پرویز عرب پور/ سیروس ذکایی/ پرژین کُرد.
کد خبر: ۱۲۰۳۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صفحه شعر یکتاپرس/ به انتخاب: رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: ساغر شفیعی/ سید مهدی نژاد هاشمی/ رویا فخاریان/ ابراهیم کارگر نژاد/ کورش مهرگان/شهلا اسماعیلی/ سامو فلاحی/ زینب رضایی
کد خبر: ۱۲۰۱۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۷

صفحه شعر یکتاپرس/ به انتخاب: رضوان ابوترابی
شعرهایی از: احمدرضا احمدی/ حسین منزوی/ محمدرضا عبدالملکیان/ امیدصباغ نو/ صبا کاظمیان/ سارا ناصر نصیر/ روناک حامدی/ محبوبه حسینیان
کد خبر: ۱۱۹۸۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: یانیس ریتسوس/ آ.کلوناریس (شاعر یونانی)/ اورهان ولی/ محمد رضا مهدی زاده/ سمانه معیری/ نفیسه کلهری/ سمانه عبدی/ شیما مرادی.
کد خبر: ۱۱۹۱۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

با شعرهایی از: کریم رجب زاده/ نعمت مرادی/ سعید صدر محمدی/ محمد مبشری/فرشته گلدوست/پوران محتشم/بدری دهنوی/ مژگان معدنی
کد خبر: ۱۱۷۸۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۷

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: عمران صلاحی/ مینا آقازاده/ بابک فرهاد نیا/ رضا پناهیان الوارس/ نفس موسوی/ اشرف سادات طبائیان
کد خبر: ۱۱۷۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۲

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: کمال حسینیان/ امین فرجی/ حنا حاج جعفری/سید محمود حسینی/ اکبر آزاد/ رکسانا فریدونی/ لیلا عبدی/سایه موسوی/ ساحل خدمتگذار
کد خبر: ۱۱۶۸۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۷

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: محمود معتقدی/ هرمز علی پور/ نیما معماریان/محمود یزدانی/فاطمه اتحاد/عاتکه صفالو منزه
کد خبر: ۱۱۵۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۱

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: فرزین پارسی کیا/ امیر یزدانی نژاد/ مجید محبعلی/ فایزه سیدرضا زاده/ مریم تنگستانی و سمانه دانیانیان
کد خبر: ۱۱۴۸۴۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۰

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
باشعرهایی از: علی آبان/ امیدصباغ نو/ صدیف کارگر/ شهره عابد/ مریم محبوبی/ سیده صدیقه قدسی نیا
کد خبر: ۱۱۳۸۳۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۲

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: شهاب مقربین/ فرهاد سالاری/ آبا عابدین/ امید قدسی/ مریم بذری/ نازنین مرادی /نسرین حامد/ برتا نبی ئیان/
کد خبر: ۱۱۲۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۴

زمستان در شعر شاعران/ صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: نیما یوشیج/ سهراب سپهری/ علی محمد مودب/ رضا اسماعیلی/ ساغر شفیعی/ امید صباغ نو/ مجتبی حیدری و محمد سعید میرزایی
کد خبر: ۱۱۲۷۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱

صفحه شعر یکتاپرس/ رضوان ابوترابی
با شعرهایی از: علی جهانگیری/ شهرام شیدایی/ سریا داودی حموله/ امید بیگدلی/ مرضیه رشید پور( کیمیا)/ سپیده اسدی فریسار
کد خبر: ۱۱۲۱۰۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵

صفحه شعر یکتاپرس/ ویژه شعر ژاپن / رضوان ابوترابی
هایکو دارای دو منظره توامان. چیزی فراتر از فرم ادبی است. هر هایکو لحظه ای را در خود تسخیر می کند که آوازش تا به دورها شنیدنی ست..
کد خبر: ۱۱۰۸۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۴